Provoz a organizace dne MŠ

Vánoční prázdniny tj. od soboty 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019

Další možná omezení provozu v době:

Jarní prázdniny - tj. od 4. února do 10. února 2019

Velikonoční prázdniny - tj. čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů)

Provoz školy o hlavních (letních) prázdninách - omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

 

Organizace dne v mateřské škole

6.30 – 8.00h      Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, ranní hry, spontánní zájmové aktivity

8.00 – 9.00h      Ranní hry, individuální osobní hygiena a svačina

9.00 – 9.30h      Řízené aktivity

9.30 – 9.45h      Osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9.45 – 11.45h    Pobyt venku

11.45 – 12.00h  Převlékání, osobní hygiena

12.00 – 12.30h  Oběd

12.30 – 12.45h  Osobní hygiena, příprava na odpočinek (individuální)

12.45 – 14.15h  Spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, individuální tiché hry dětí s nižší potřebou spánku

14.15 – 14.30h  Osobní hygiena, převlékání

14.30 – 14.45h  Odpolední svačina

14.45 – 15.00h  Osobní hygiena, příprava na odpolední činnosti

15.00 – 16.00h  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené především na hry; dle počasí mohou probíhat na zahradě MŠ

 

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). Děti nejsou nuceny ke spánku na lůžku.

Dítě, které má malou potřebu spánku odpočívá maximálně půl hodiny (věk dítěte nerozhoduje)

Děti se postupně, jak vstávají, věnují spontánním činnostem s ohledem na ostatní spící kamarády

Děti vstávají individuálně podle momentální potřeby odpočinku (některé spí půl hodiny,

některé dvě hodiny)

Děti využívají možnosti vzdálit se od prováděné aktivity a odpočinout si                        

© 2018 MŠ Chudenice

Please publish modules in offcanvas position.